# نمونه_دولتی_امام_خمینی_بوشهر

آینده ای روشن و پر از امید /دبیرستان نمونه علامه خورموج و امام خمینی بوشهر/

به نام خدایی که در همین نزدیکی ست.  عجب خاطراتی را در مدرسه راهنمایی شهید بهشتی گذراندم. خاطراتی از جنس شیرینی ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 39 بازدید