# محبت_الله

عشق و محبت و علاقه (توجه توجه!!)

«به نام خداوند بخشاینده مهربان» «جلسه غیبت» موضوع جلسه: بردن آبروی مومن رئیس جلسه: شیطان دبیر جلسه: نفس منشی جلسه: هوای نفس زمان جلسه: زمانی که ... ادامه مطلب
/ 26 نظر / 25 بازدید